Parodontologie

Parodontologie is de wetenschap die zich bezighoudt met tandvleesontstekingen zoals gingivitis en parodontitis. Gingivitis is ontstoken tandvlees en parodontitis is de ontsteking in een verder gevorderd stadium waar ook het kaakbot bij betrokken is.

Parodontitis is een ontsteking van het tandvlees met verlies van weefsel. Deze ontsteking ontstaat door bacteriën. Een teveel aan bacteriën kan voor een tandvleesontsteking zorgen die geheel pijnloos is en die dus niet snel opgemerkt wordt. De ontsteking kan zich uitbreiden naar het kaakbot, daardoor kan er kaakbot rondom de tanden en kiezen verloren gaan en kunnen de tanden en kiezen los staan.

Ongeveer 1 op de 3 mensen van boven de dertig heeft een vorm van parodontitis. Omdat parodontitis ongemerkt en zonder pijn ontstaat, weet de overgrote meerderheid van de mensen niet dat ze er last van hebben. Daarom is het belangrijk na te gaan in welke staat je tandvlees verkeert.

Werkwijze:

Intake: De intake bestaat uit het afnemen van een medische vragenlijst, er zullen vragen gesteld worden over hoe u het gebit zelf reinigt en er zal een tandvleesmeting gedaan worden. Na deze meting zal de diagnose gesteld worden en de uitleg hierover. Verder zal het behandelplan met u besproken worden.

Initiële behandelingen: Deze behandelingen bestaan uit een professionele gebitsreiniging waarbij het tandsteen (ook onder het tandvlees) wordt verwijderd. Dit kan onder verdoving worden gedaan. De behandelingen kunnen uit meerdere sessies bestaan. Tijdens elke sessie wordt een gedeelte van de mond behandeld.

Controle mondhygiëne; Deze afspraak wordt 6 weken na de initiële behandeling gepland. Hier wordt bekeken of de infectiepreventie goed gaat en wordt zonodig de mondhygiëne-instructie herhaald of bijgestuurd.

Herbeoordeling: 3 maanden na de initiële behandeling wordt de herbeoordeling gepland. Hier meet de mondhygiënist opnieuw de pockets (tandvleesmeting) en wordt het resultaat met u besproken. De diagnose en het vervolg behandelplan wordt verder met u besproken.

Enkele symptomen van parodontitis:

  • Als het tandvlees bloedt bij het tandenpoetsen of het eten van hard voedsel, zoals appels
  • Als het tandvlees gevoelig of pijnlijk is bij het tandenpoetsen
  • Als het tandvlees terugtrekt, zodat het lijkt of de gebitselementen langer worden
  • Als de stand van een of meer tanden vanzelf verandert
  • Als gebitselementen los gaan staan
  • Als u last hebt van een vieze smaak
  • Als u last hebt van een “slechte adem”